คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ส.ค. 66 / อ่าน 89  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 17 จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready