คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 66 / อ่าน 74  / 


 

ณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัล

1.นางสาวอรัญญา ยอดศรี

ชื่อผลงาน ดิ้นรน และผลงาน"เกษตรกร"

2.นางสาวปริศนา ชำนิธุระการ

ชื่อผลงาน "ห่วงโซ่ของความผิดพลาด"

3.นายจิรัญชัย นิลธนะพันธุ์

ชื่อผลงาน "เส็งเคร็ง"

4.นางสาวนูฮัน เมาะบากอ

ชื่อผลงาน "ความศรัทธา 3"

นิสิตและศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา

ได้รับรางวัลร่วมแสดง

 “ศิลป์ พีระศรี”

ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39

จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready