คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 16 ส.ค. 66 / อ่าน 146  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นายวรินทร สุขเกษม

นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา

ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน  “ศิลป์ พีระศรี”

ผลงานชื่อ สัญลักษณ์แห่งความตายที่ไม่หลุดพ้น

ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39

จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready