คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 ส.ค. 66 / อ่าน 98  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง
ที่ได้รับการโหวตคัดเลือกเป็น
"อาจารย์ในดวงใจ"
เนื่องในโครงการกตัญญูทิตา
น้อมวันทา บูชาครู 
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready