คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 มิ.ย. 66 / อ่าน 65  / 


ประมาลภาพโครงการ "ธีใครธีมัน Thesis Exhibition"

นิทรรศการผลงาน ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

 1-6 มิถุนายน 2566

 ลานกิจกรรม ชั้น 1 ลีการ์เด็น พล่าซ่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready