คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 66 / อ่าน 5  / 


ขอเชิญรับชม “ธีใครธีมัน Thesis Exhibition” ผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ภายใต้แนวคิดเพื่อสังคม

26-28 พ.ค.นี้ พบกับ "ธีใครธีมัน Thesis Exhibition" นิทรรศการผลงาน ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

ผลงานของเหล่านิสิต ถูกรังสรรค์ภายใต้แนวคิดเพื่อสังคม ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนความคิดของนักศึกษาที่ตกตะกอนมาจนได้รับผลงานที่ดีที่สุด และเป็นขั้นตอนของการค้นคว้าและนำแนวคิดไอเดียมาคัดสรร เพื่อสร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการส่งเสริมประโยชน์ต่อบุลคลและสังคม

โดยรวมประเภทผลงาน Graphic Design, Product Design, Fashion Design มาจัดแสดงและเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

ลานกิจกรรม ชั้น 3 เซ็นทรัล หาดใหญ่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready