คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค. 66 / อ่าน 110  / 


ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์

จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีการศึกษา 2566

(เน้นปฏิบัติการในทุกมิติด้านความปลอดภัยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ให้บริการและใช้อาคารหอเปรมดนตรี)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ทีมแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready