คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค. 66 / อ่าน 55  / 


มื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

นิสิตและศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เป็นตัวแทนการแสดงพิธีปิด

กีฬาซีเกมส์จากประเทศไทย 

และเข้าร่วมการแถลงข่าว

33rd SEA GAMES THAILAND 2025

BANGKOK• CHONBURI•SONGKHlA

9-20 DECEMBER 2025

ณ GARDEN CITY GOLF CLUB

กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready