คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค. 66 / อ่าน 14  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธันยพร สุขผ่อง

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย Indonesia Arts 

&Culture Scholarship 2023 (IACS)

ณ Ayodya Pala DKI Jakarta Art Academy

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2566

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลจากรัฐบาลอินโดนีเซีย สถานกงสุลอินโดนีเซีย 

ประจำจังหวัดสงขลา และจะร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ จากเอเชีย และยุโรป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready