คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 66 / อ่าน 20  / 


ประมวลภาพ

การประชุมหารือความร่วมมือ

ในการพัฒนาหลักสูตรควบ

ระดับปริญญาโท 2 ปริญญา

ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready