คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค. 66 / อ่าน 45  / 


ประมวลภาพบรรยากาศบางส่วนของการสอบสัมภาษณ์และความสามารถ TCAS 2 รอบโครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready