คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย. 66 / อ่าน 32  / 


ปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องเรียน 18510

อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ

พบกับวิทยากรสำหรับเด็กศิลปกรรม

“โอกาสและความท้าทายของศิลปิน

นักสร้างสรรค์​ยุคใหม่ เพื่อต่อยอด

สู่ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์​ยุคดิจิทัล”

โดย อ.จักรพันธ์ พัทธ์วรฤทัย

ศิษย์เก่า ม.ทักษิณ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready