คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 เม.ย. 66 / อ่าน 57  / 


 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์
และการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ภายใต้แนวคิด : สีสันจากสภาพแวดล้อมทางภาคใต้
The 23rd International Calligraphy 
and Painting Exchange Exhibition, 
Venue Tokyo Metropolitan Art Museum, Japan.

วันที่ 24-31 มีนาคม 2566
ณ 東京都美術館 Tokyo Metropolitan 
Art Museum กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

#TSU 
#WeTSU 
#finearts 
#คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
#ศิลปกรรมเพื่อสังคม

                                                   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready