คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.พ. 66 / อ่าน 55  / 


Jazz workshop & mini concert by Mr.Pekka Pylkkanen

21-22 February 2022
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready