คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.พ. 66 / อ่าน 46  / 


อบรมการเป่าทรอมโบนกับอาจารย์เอ็ม: ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready