คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค. 66 / อ่าน 48  / 


ประมวนภาพบรรยากาศ

Thaksin University Big Band

เข้าร่วมงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC)

ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566

ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready