คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค. 66 / อ่าน 52  / 


คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

TSU Nice to meet you ดีใจที่ได้พบ 

พร้อมให้การสนับสนุนในการใช้บริการ

หอเปรมดนตรีอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ให้กำลังใจนิสิตทุกส่วนงานจัดงาน

ให้สำเร็จสมบูรณ์แบบ

จัดโดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตสงขลา

วันที่ 27 มกราคม 2566

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready