คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค. 66 / อ่าน 45  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

TSU Rebrand Grand Opening 

พร้อมการแสดงแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ

 วันที่ 25 มกราคม 2566

ณ หอเปรมดนตรี มหาวืทยาลัยทักษิณ

ศิลปกรรมฯสานพลังพร้อมสร้างสรรค์ไปด้วยกัน....
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready