คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ม.ค. 66 / อ่าน 44  / 


Thaksin University Big Band at Music Building 2nd floor in Songkhla, Tuesday, January 24, 5.00 PM!!

ม.ทักษิณ Big Band ณ อาคารดนตรี ชั้น 2 สงขลา วันอังคารที่ 24 มกราคม 5.00 น.!!
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready