คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 ม.ค. 66 / อ่าน 28  / 


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

ต้อนรับ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่

ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือ

ในด้านบริการวิชาการทางด้านศิลปกรรม

และเผยแพร่สื่อสารการดำเนินงานสู่สาธารณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready