คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 ม.ค. 66 / อ่าน 41  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

นางสาวอรัญญา ยอดศรี

นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ได้เข้ารับพระราชทานทุนเรียนดี “มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์”

ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ วังศุโขทัย

(คัดเลือกจากนิสิตที่มีความโดดเด่นทางด้านทัศนศิลป์ มีเพียง 1 ใน 10 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready