คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 20 ธ.ค. 65 / อ่าน 53  / 


การแสดงดนตรี “Parichart Wind Orchestra Thaksin University” ประจำปีการศึกษา2565

ภายใต้ชื่องาน “ The Magic Song Of Japan ”

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

การแสดงเดี่ยว Euphonium, Trumpet & Tuba โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ กับ วง Parichart Wind Orchestra 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready