คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 8 ธ.ค. 65 / อ่าน 56  / 


ประมวลภาพ

H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

จากวงดนตรี Thaksin University Big Band คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready