คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 8 ธ.ค. 65 / อ่าน 52  / 


ประมวลภาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และฟื้นฟูซั้งบ้านปลาหมายเลข ๙ ณ ชุมชนบ้านใหม่(ท่าเสา) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 22.00 น.

โดยมีกิจกรรมซ่อมแซมซั้งบ้านปลา เสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฟังดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ แสดงชุดแสดงปลากดขี้ลิง และชมดนตรีจากกลุ่มศิลปินลุ่มทะเลสาบสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready