คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธ.ค. 65 / อ่าน 38  / 


ประมวลภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิตและการแสดงดนตรีพี่ชวนน้องร้องแร็ป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.

ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready