คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธ.ค. 65 / อ่าน 56  / 


ประมวลภาพพิธีเปิด

งานนิทรรศการผลงานนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1600 น.

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)ณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready