คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ย. 65 / อ่าน 9  / 


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและรับชม

งานนิทรรศการผลงานนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์

พิธีเปิดในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready