คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ย. 65 / อ่าน 9  / 


พี่ชวนน้องร้องแร็ป

By Johnny Def and Friends

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิตและการแสดงดนตรี

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เวลา 8.30-17.00 น.

ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ON SITE สำหรับนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิเศษ !! สำหรับบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมผ่านถ่ายทอดสด

เพจTSU Music

ลงทะเบียน

ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ได้ที่ https://forms.gle/SJCGkNv4iom4rQ4C9
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready