คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ย. 65 / อ่าน 58  / 


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

"พิชิตชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ" ครั้งที่ 1

โดยคุณธรรญชนก ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ คุ้มไทรงาน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready