คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 65 / อ่าน 55  / 


การประชุม

การดำเนินงานและบริหารงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนหอเปรมดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.65 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready