คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ย. 65 / อ่าน 47  / 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

และคณะนักแสดงโนราร่วมกับนักดนตรี

จากนิสิตวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน

สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย

ขับร้องและร่ายรำอย่างสวยงาม

เพื่อต้อนรับเหล่ารัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ในโอกาสที่เดินทางมาถึงประเทศไทย 

โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นผู้แทนประเทศไทย

สร้างความประทับใจแรกก่อนรับประทานมื้อเย็น

ในช่วงเย็นวันที่ 16 พ.ย. 65

ขอขอบคุณข้อมูล : Thereporters
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready