คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ย. 65 / อ่าน 11  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์อัฏฐพล เทพยา

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready