คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ต.ค. 65 / อ่าน 47  / 


มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมพิธีวางพวงมาลา

ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา   
     </ul>
     
     
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 
   <div class=
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready