คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค. 65 / อ่าน 86  / 


ประมวลภาพ

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready