คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ต.ค. 65 / อ่าน 110  / 


ขอแสดงความยินดี

นายนาวิน พลพงศ์ 

นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตร่วมระหว่าง

คณะศิลปกรรมศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัล ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น Most Promising Artist of the Year

โดยได้รับรับเงินรางวัล 100,000 บาท และร่วมแสดงผลงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

รางวัล Most Promising Artist of the Year ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Title: วิถีชีวิตชนบท 1

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ (เปลือกมะพร้าว)

Size (cm): 150 x 120

แนวคิดของผลงาน:

แรงบันดาลใจจากชีวิตชนบทในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวัน สะท้อนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสมจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้การปะติดเปลือกมะพร้าวที่แห้งแล้วลงบนแผ่นไม้ สร้างสรรค์รูปทรงเพื่อวางองค์ประกอบในการเล่าเรื่องถึงอาชีพของชาวสวนมะพร้าว และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทที่เรียบง่าย ไร้ความวุ่นวาย

จากการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready