คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 65 / อ่าน 112  / 


ขอแสดงความยินดี

นางสาวอรัญญา ยอดศรี 

นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย ชั้นปีที่ 3  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1

ชื่อผลงาน : ร่องรอยเท้าพ่อ

ขนาด : 100X120cm.

เทคนิค : เย็บปักบนกระสอบป่าน

ในการประกวดนโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready