คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 65 / อ่าน 69  / 


ประมวลภาพการฝึกซ้อมย่อย

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันที่ 18-19 กันยายน 2565

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดจะมีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready