คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 65 / อ่าน 17  / 


#DEK66 #TCAS66
มาแล้ว ๆ  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศกำหนดการคัดเลือก 
TCAS รอบที่ 1/1 #Portfolio

กำหนดการรับสมัคร (ออนไลน์) วันที่ 26 กันยายน - 26 ตุลาคม 2565  ทางเว็บไซต์ http://entrance.tsu.ac.th/ 

โครงการที่เปิดรับ
         1 .โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2566
         2.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
         3.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
          ดูรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการได้ที่ http://entrance.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=5&mid=457
       
กดติดตามเพจเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร

#DEK66 #TCAS66 #DEKTSU66 #เด็กทักษิณ66
#TSUEnterToWin
#ภารกิจรับนิสิต 
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายวิชาการ ม.ทักษิณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready