คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 65 / อ่าน 16  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตวิชาเอกประติมากรรม สาขาทัศนศิลป์

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1

ในการประกวดประติมากรรมหุ่นฟาง ภายใต้แนวคิด “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล” 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2  

ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready