คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ย. 65 / อ่าน 22  / 


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ (ISCFA2022)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready