คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ส.ค. 65 / อ่าน 13  / 


ขอเชิญรับฟังการเสวนาใน
โครงการนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
The Third International Virtual Digital Art Exhibition
เสวนาออนไลน์ 3rd ASEDAS 2022 TSU Webminar
“Community Art & Public Art”
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 08.30 – 12.00 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready