คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 65 / อ่าน 151  / 


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564

"สืบสานองค์ความรู้

ต่อยอดภูมิปัญญา

ถ่ายทอดสู่ชุมชน

ผ่านงานศิลปะพื้นถิ่น"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงค์ ชีวะสาโร

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready