คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 ส.ค. 65 / อ่าน 27  / 


"ทรงพระเจริญ"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready