คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ส.ค. 65 / อ่าน 20  / 


ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ณ หอประชุมปาริชาต วิทยาเขตสงขลา

3 สิงหาคม 2565 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready