คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ส.ค. 65 / อ่าน 52  / 


พิธีเปิดนิทรรศการ“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

สามารถเข้ารบชม

ในระหว่างวันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2565 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready