คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค. 65 / อ่าน 36  / 


ประมวลภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้จัดโครงการสืบสานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

โดยมี อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง

เป็นผู้ประกอบพิธี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready