คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค. 65 / อ่าน 11  / 


ประมวลภาพกิจกรรม

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ร่วมหารือความร่วมมือทางกับวิชาการ

กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready