คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ค. 65 / อ่าน 24  / 


ประมวลภาพ การแสดง ชุด “ร้อยใจเป็นหนึ่ง ทักษิณถิ่นรัก”

โดย ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ชมรมคทากร

นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาดุริยางคศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

งาน TSU First meet 65 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ณ หอเปรมดนตรี

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒ รอบ (เช้า/บ่าย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready