คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ค. 65 / อ่าน 16  / 


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การเสวนา หัวข้อ"อยากจะทำอาชีพอะไร?

...แล้วจะเตรียมตัว(เรียน) ยังไง?"

โดย ศิลปิน ผู้ประกอบการและศิษย์เก่า

ณ หอประชุมปาริชาต วิทยาเขตสงขลา

 3 สิงหาคม 2565 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready