คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค. 65 / อ่าน 17  / 


ประมวลภาพ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง

เข้าศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 กรกฎาคม 256
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready